Hệ thống biển báo giao thông tại Việt Nam hiện có hàng trăm loại biển được phân loại thành 6 nhóm chính. Ngoài ra, còn có 2 nhóm bổ sung là biển báo dành cho đường cao tốc và biển báo theo hiệp định GMS. Công ty Xây dựng và Thương mại Đông Nam Phú sẽ cung cấp cho bạn tổng hợp các loại biển báo giao thông đường bộ đang có hiệu lực để giúp bạn hiểu rõ hơn về hệ thống này.

1. Nhóm biển báo cấm

Nhóm biển báo cấm là một trong những nhóm biển báo giao thông quan trọng, được dùng để cấm hoặc hạn chế một số hành vi của người tham gia giao thông trên đường. Các biển báo cấm có hình dạng tròn, màu đỏ và trên biển có hình ảnh màu trắng. Các biển báo cấm có thể chia thành các loại chính như sau:

Biển báo cấm đi

 • Biển báo cấm đi thẳng (mã số 401)
 • Biển báo cấm rẽ phải (mã số 402)
 • Biển báo cấm rẽ trái (mã số 403)
 • Biển báo cấm rẽ phải hoặc trái (mã số 404)
 • Biển báo cấm quay đầu (mã số 405)
 • Biển báo cấm đỗ xe (mã số 406)
 • Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe (mã số 407)

Biển báo cấm tốc độ

Biển báo cấm tốc độ (mã số 501)

Biển báo cấm các phương tiện cụ thể

 • Biển báo cấm ô tô (mã số 601)
 • Biển báo cấm mô tô (mã số 602)
 • Biển báo cấm xe tải (mã số 603)
 • Biển báo cấm xe máy kéo (mã số 604)
 • Biển báo cấm máy bay (mã số 605)
 • Biển báo cấm đi bộ (mã số 606)
 • Biển báo cấm xe đạp (mã số 607)

Biển báo cấm các hành vi khác

 • Biển báo cấm kéo rơ moóc (mã số 701)
 • Biển báo cấm tiếng còi (mã số 702)

Các biển báo cấm có vai trò quan trọng trong việc giữ an toàn giao thông trên đường. Người lái xe cần phải học và hiểu rõ các biển báo này để tuân thủ và đảm bảo an toàn cho mình và cho người tham gia giao thông khác.

Biển báo giao thông đường bộ

2. Nhóm biển báo nguy hiểm

Nhóm biển báo nguy hiểm là một trong những nhóm biển báo giao thông quan trọng nhất, được dùng để cảnh báo cho người tham gia giao thông về các nguy hiểm tiềm tàng trên đường. Các biển báo này có hình dạng tam giác và có nền màu đỏ với hình ảnh màu đen. Các biển báo nguy hiểm có thể chia thành các loại chính như sau:

 1. Biển báo nguy hiểm cấm
 • Biển báo cấm đi ngược chiều (mã số 301)
 • Biển báo cấm đi vào (mã số 302)
 • Biển báo cấm đỗ (mã số 303)
 • Biển báo cấm quay đầu (mã số 304)
 • Biển báo cấm rẽ phải (mã số 305)
 • Biển báo cấm rẽ trái (mã số 306)
 • Biển báo cấm đi bộ (mã số 307)
 • Biển báo cấm xe đạp (mã số 308)
 1. Biển báo nguy hiểm hiện tại
 • Biển báo đường trơn trượt (mã số 401)
 • Biển báo đường gập ghềnh (mã số 402)
 • Biển báo đường tắt (mã số 403)
 • Biển báo đường ổ gà (mã số 404)
 • Biển báo đường lỗ (mã số 405)
 • Biển báo đường dốc (mã số 406)
 • Biển báo đường vòng nguy hiểm (mã số 407)
 • Biển báo đường cua nguy hiểm (mã số 408)
 • Biển báo đường trượt dốc (mã số 409)
 1. Biển báo nguy hiểm tiềm tàng
 • Biển báo đường bị hẹp (mã số 501)
 • Biển báo đường dốc nguy hiểm (mã số 502)
 • Biển báo đường trơn trượt nguy hiểm (mã số 503)
 • Biển báo đường vòng nguy hiểm tiếp diễn (mã số 504)
 • Biển báo đường khúc cua nguy hiểm tiếp diễn (mã số 505)
 • Biển báo đường tắt nguy hiểm (mã số 506)
 • Biển báo đường vòng nguy hiểm kép (mã số 507)
 • Biển báo đường hết đoạn đường ưu tiên (mã số 508)

Các biển báo nguy hiểm cung cấp cho người tham gia giao thông thông tin quan trọng để đảm bảo an toàn cho mình và cho người khác trên đường. Do đó, người lái xe cần phải học và hiểu rõ các biển báo

Biển báo giao thông đường bộ

3. Nhóm biển báo hiệu lệnh

Các biển báo hiệu lệnh thông báo trong nhóm biển báo an toàn giao thông này có hình dạng tròn, nền xanh và không có viền, nội dung trên biển màu trắng. Các loại biển và mã số tương ứng của chúng là:

 • 301 – Biển báo đường cấm
 • 302 – Biển báo hết mọi lệnh cấm
 • 303 – Biển báo cấm đi ngược chiều
 • 304 – Biển báo cấm ô tô
 • 305 – Biển báo cấm xe tải
 • 306 – Biển báo cấm máy kéo
 • 307 – Biển báo cấm máy bay
 • 308 – Biển báo cấm đi bộ qua đường
 • 309 – Biển báo cấm xe đạp qua đường

Các biển báo này có vai trò quan trọng trong việc giữ an toàn giao thông trên đường. Người lái xe cần phải học và hiểu rõ các biển báo này để tuân thủ và đảm bảo an toàn cho mình và cho người tham gia giao thông khác.

4. Nhóm biển báo chỉ dẫn

Nhóm biển báo chỉ dẫn là một trong những nhóm biển báo giao thông quan trọng, được sử dụng để chỉ dẫn hướng đi, khoảng cách, địa điểm, điểm dừng và các thông tin hữu ích khác cho người tham gia giao thông. Các biển báo chỉ dẫn có hình dạng hình chữ nhật hoặc hình mũi tên, nền màu xanh hoặc nâu và chữ viết màu trắng hoặc vàng. Các biển báo chỉ dẫn được chia thành các loại chính như sau:

 1. Biển báo chỉ dẫn hướng đi
 • Biển báo hướng đi đường cao tốc (mã số 801)
 • Biển báo hướng đi đường quốc lộ (mã số 802)
 • Biển báo hướng đi đường tỉnh lộ (mã số 803)
 • Biển báo hướng đi đường huyện lộ (mã số 804)
 • Biển báo hướng đi đường xã (mã số 805)
 • Biển báo hướng đi đường vào khu công nghiệp (mã số 806)
 • Biển báo hướng đi đường vào cảng hàng không (mã số 807)
 • Biển báo hướng đi đường vào khu du lịch (mã số 808)
 1. Biển báo chỉ dẫn khoảng cách
 • Biển báo chỉ dẫn khoảng cách đến điểm dừng xe buýt (mã số 901)
 • Biển báo chỉ dẫn khoảng cách đến trạm dừng xe (mã số 902)
 • Biển báo chỉ dẫn khoảng cách đến cây xăng (mã số 903)
 • Biển báo chỉ dẫn khoảng cách đến bãi đỗ xe (mã số 904)
 1. Biển báo chỉ dẫn địa điểm
 • Biển báo chỉ dẫn địa điểm (mã số 1001)
 1. Biển báo chỉ dẫn điểm dừng và các thông tin khác
 • Biển báo chỉ dẫn điểm dừng (mã số 1101)
 • Biển báo chỉ dẫn điểm dừng xe buýt (mã số 1102)
 • Biển báo chỉ dẫn địa điểm cấm đỗ xe (mã số 1103)

Các biển báo chỉ dẫn giúp cho người tham gia giao thông dễ dàng hơn trong việc di chuyển và định hướng trên đường. Người lái xe cần phải hiểu rõ các biển báo này để đảm bảo an toàn cho mình và cho người tham gia giao thông khác.

5. Nhóm biển báo phụ

Nhóm biển báo phụ là các biển báo giao thông được sử dụng để bổ sung, hoặc giải thích thêm cho các biển báo chính, hoặc để cung cấp thông tin khác liên quan đến đường, địa điểm hoặc tình trạng giao thông. Các biển báo phụ có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, tuy nhiên hầu hết đều có hình dạng hình chữ nhật với nền màu trắng và chữ viết màu đen.

Các loại biển báo phụ thường gặp trong giao thông bao gồm:

 1. Biển báo phụ địa danh
 • Biển báo phụ địa danh đường (mã số P.100)
 • Biển báo phụ địa danh địa phương (mã số P.101)
 1. Biển báo phụ hướng dẫn
 • Biển báo phụ hướng dẫn hướng rẽ phải hoặc trái (mã số P.102)
 • Biển báo phụ hướng dẫn hướng đi thẳng (mã số P.103)
 • Biển báo phụ hướng dẫn hướng đi lùi (mã số P.104)
 • Biển báo phụ hướng dẫn hướng đi thẳng và rẽ phải hoặc trái (mã số P.105)
 • Biển báo phụ hướng dẫn hướng đi thẳng và lùi (mã số P.106)
 • Biển báo phụ hướng dẫn rẽ trái và lùi (mã số P.107)
 1. Biển báo phụ cảnh báo
 • Biển báo phụ cảnh báo nguy hiểm (mã số P.201)
 • Biển báo phụ cảnh báo hạn chế tốc độ (mã số P.202)
 • Biển báo phụ cảnh báo hết tốc độ giới hạn (mã số P.203)
 • Biển báo phụ cảnh báo đường dành cho người đi bộ (mã số P.204)
 1. Biển báo phụ thông tin khác
 • Biển báo phụ thông tin giá cả xăng dầu (mã số P.301)
 • Biển báo phụ thông tin địa điểm (mã số P.401)
 • Biển báo phụ thông tin đường cao tốc (mã số P.901)

Các biển báo phụ cung cấp thông tin hữu ích cho người tham gia giao thông, giúp họ có được cái nhìn toàn diện về đường đi, địa điểm hoặc tình trạng giao thông. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn khi tham gia giao

6. Vạch kẻ đường

Vạch kẻ đường là các đường kẻ trên mặt đường để đánh dấu ranh giới và hướng đi cho các phương tiện tham gia giao thông. Vạch kẻ đường được thiết kế và sơn trên bề mặt đường bằng sơn phản quang để giúp tăng tính an toàn cho người tham gia giao thông, đặc biệt là vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.

Các loại vạch kẻ đường thường gặp:

 1. Vạch liền

Vạch liền là loại vạch kẻ đường được sơn liền mạch từ đầu đường đến cuối đường. Loại vạch này được dùng để phân chia hai làn đường hoặc giữa làn đường và lề đường.

 1. Vạch chấm

Vạch chấm là loại vạch được kẻ bằng các chấm đơn hoặc chấm kép. Loại vạch này được dùng để giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện.

 1. Vạch chevron

Vạch chevron là loại vạch được kẻ bằng các mũi tên cheo nhau. Loại vạch này được dùng để chỉ dẫn hướng đi và cảnh báo nguy hiểm đặc biệt.

 1. Vạch đứt

Vạch đứt là loại vạch được kẻ bằng các đường sơn ngắn liên tiếp với khoảng cách ngắn. Loại vạch này được dùng để cảnh báo nguy hiểm hoặc giới hạn tốc độ.

Ngoài các loại vạch trên, còn có các loại vạch kẻ đường khác như vạch dấu mũi tên, vạch đôi, vạch giữa chia đường, vạch kẻ bóng đường, v.v. Tất cả các loại vạch kẻ đường đều được thiết kế và đặt theo quy định của Luật Giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn giao thông.

7. Nhóm biển báo trên đường cao tốc

Nhóm biển báo trên đường cao tốc bao gồm các biển báo cảnh báo, biển báo chỉ dẫn và biển báo phụ nhằm đảm bảo an toàn và hướng dẫn cho người lái xe khi di chuyển trên đường cao tốc. Tuy nhiên, các biển báo trên đường cao tốc có một số đặc điểm khác biệt so với các đường khác như sau:

 1. Biển báo cảnh báo

Các biển báo cảnh báo trên đường cao tốc thường có kích thước lớn hơn và màu sắc tương phản hơn so với các biển báo trên các đường khác. Các biển báo cảnh báo thường chỉ ra các nguy hiểm đặc biệt trên đường cao tốc như khúc cua nguy hiểm, đoạn đường dốc, đoạn đường trơn trượt, v.v.

 1. Biển báo chỉ dẫn

Các biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc cũng có kích thước lớn hơn so với các biển báo trên các đường khác và được đặt cách đều nhau để hướng dẫn người lái xe trên đường cao tốc. Các biển báo chỉ dẫn thường cung cấp thông tin về các điểm đến, khoảng cách đến điểm đến, lối đi, v.v.

 1. Biển báo phụ

Các biển báo phụ trên đường cao tốc thường có kích thước nhỏ hơn so với các biển báo cảnh báo và chỉ dẫn, nhưng vẫn đủ rõ ràng để người lái xe có thể đọc được. Các biển báo phụ thường cung cấp thông tin về các dịch vụ trên đường cao tốc như trạm dừng nghỉ, trạm xăng, v.v.

Ngoài ra, trên đường cao tốc còn có các biển báo đặc biệt như biển báo cấm rẽ trái, biển báo tuyết rơi, biển báo thông tin về phí cầu đường, v.v. Tất cả các biển báo trên đường cao tốc đều được thiết kế và đặt theo quy định của Luật Giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên đường cao tốc.

8. Nhóm biển báo theo hiệp định GMS

Hiệp định Hợp tác Phát triển Kinh tế Tây Nam Bộ Trung Quốc (Greater Mekong Subregion Cooperation – GMS) là một hiệp định kinh tế và hợp tác vùng lãnh thổ nhằm tăng cường sự phát triển kinh tế và hợp tác giữa các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á.

Nhóm biển báo theo hiệp định GMS bao gồm các biển báo giao thông được sử dụng trong các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, bao gồm Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Các biển báo này được thiết kế và sử dụng nhằm đồng bộ hóa hệ thống biển báo giao thông trong khu vực, giúp người lái xe có thể hiểu và tuân thủ các quy định giao thông một cách đồng nhất khi di chuyển qua các quốc gia khác nhau.

Các biển báo theo hiệp định GMS có màu đỏ hoặc xanh lá cây với chữ cái hoặc ký hiệu đen, tương tự như các biển báo giao thông khác. Tuy nhiên, các biển báo này có một số đặc điểm khác biệt như kích thước, hình dáng, màu sắc, v.v. tùy thuộc vào từng quốc gia sử dụng.

Các biển báo theo hiệp định GMS cũng bao gồm các biển báo cảnh báo, biển báo chỉ dẫn, biển báo cấm, biển báo phụ, biển báo địa hình, v.v. Tất cả các biển báo này đều được đặt và sử dụng theo quy định của từng quốc gia để đảm bảo an toàn và sự thuận tiện cho người lái xe trong quá trình di chuyển trên các tuyến đường trong khu vực GMS.

Bài viết đã tổng hợp và chia sẻ các loại biển báo giao thông đường bộ hiện hành, nhằm giúp người đọc nắm rõ hơn về các nhóm biển báo và thực hiện đúng khi gặp trên đường. Công ty Xây dựng và Thương mại Đông Nam Phú hy vọng rằng bài viết sẽ hữu ích cho độc giả.

4.7/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *