Vật tư cầu đường

Vải địa kỹ thuật

Băng cản nước

Lưới B40

Lưới địa kỹ thuật

Bấc thấm

Khớp nối

Rọ đá

Màng Nilon

Nilon lót đổ bê tông

Màng HDPE

Giấy dầu

Lưới thép hàn

Vải địa kỹ thuật

Rọ đá

Băng cản nước

Màng Nilon

Lưới B40

Nilon lót đổ bê tông

Lưới địa kỹ thuật

Màng HDPE

Bấc thấm

Giấy dầu

Khớp nối

Lưới thép hàn

Cơ khí cầu đường

Lan can cầu

Nắp hố ga

Song chắn rác

Hộ lan đường bộ

Đệm va tàu thuyền

Cánh van ngăn mùi

Gối cầu

Lưới chắn rác

Cửa van ngăn triều

Khe co giãn cầu

Biến báo

Vỉ nhựa thoát nước

Lan can cầu

Gối cầu

Nắp hố ga

Lưới chắn rác

Song chắn rác

Cửa van ngăn triều

Hộ lan đường bộ

Khe co giãn cầu

Đệm va tàu thuyền

Biến báo giao thông

Cánh van ngăn mùi

Vỉ nhựa thoát nước

Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của Khách hàng, Chúng tôi đã thiết lập nên hệ thống Nhà xưởng, Kho bãi và Vận tải nhằm hướng đến:

  • Chi phí tốt nhất
  • Giao hàng nhanh nhất
  • Hàng hóa đúng đủ chất lượng
  • Đáp ứng vận chuyển 24/7