Hệ thống vệ sinh cống bao gồm mạng lưới đường ống dẫn nước thải từ nhà dân đến hệ thống xử lý nước thải. Thiết lập bố trí cho hệ thống vệ sinh cống rãnh với quy trình được thảo luận.

Hình 1: Sơ đồ hệ thống vệ sinh cống rãnh
Hình 1: Sơ đồ hệ thống vệ sinh cống rãnh

Yêu cầu đối với thiết lập bố cục hệ thống vệ sinh cống rãnh

Sau đây là một số thông số hoặc yêu cầu cần được thiết kế quy định trước khi thiết lập bố trí cho hệ thống vệ sinh cống:

  • Chỉ định một đầu ra cho hệ thống vệ sinh thoát nước dựa trên các điều kiện của dự án. Vì vậy, hệ thống có thể xả vào trạm bơm, nhà máy xử lý, đường trục hoặc cống vệ sinh chính.
  • Ước tính diện tích phụ lưu.
  • Định vị đường cống chính và đường trục.
  • Quyết định xem có cần đặt trạm bơm hay không.
  • Chỉ định vị trí của trạm bơm, nếu cần.

Tìm hiểu thêm: Các loại nắp hố ga được sản xuất bởi Đông Nam Phú

Thiết lập bố cục hệ thống cống thoát nước vệ sinh

Sơ đồ bố trí ban đầu của hệ thống vệ sinh cống được thiết lập dựa trên địa hình của khu vực và các thông tin liên quan. Độ dốc của hệ thống cống phụ thuộc vào độ dốc của khu vực như trong Hình-2. Độ dốc của hệ thống cống được nối với các đường trục hoặc cống chính nhưng vị trí chính xác bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như vị trí của các tiện ích, loại và phạm vi của vỉa hè có thể gặp phải, sự sẵn có của lối đi và điều kiện giao thông.

Hình 2: Độ dốc vệ sinh của cống thoát nước theo cùng hướng với bề mặt đất hoặc đường phố
Hình 2: Độ dốc vệ sinh của cống thoát nước theo cùng hướng với bề mặt đất hoặc đường phố

Hệ thống thoát nước khu vực biên giới huyện được điều chỉnh bởi khu vực riêng biệt, lưu vực thoát nước, đường rãnh hoặc điểm cao. Ranh giới của các tiểu quận nằm trong một quận được kiểm soát bởi địa hình, tính kinh tế của việc bố trí vệ sinh cống rãnh hoặc bất kỳ yếu tố thực tế nào khác cần được xem xét. Cần biết rằng, nhu cầu về hệ thống vệ sinh cống chính, trục chính và cống chặn không chỉ phụ thuộc vào hạn chế về địa hình mà còn do hạn chế về xây dựng. Hệ thống vệ sinh cống chính, đường trục và cống chặn phải được bố trí ở độ cao thấp hơn trong một khu vực cụ thể như thể hiện trong Hình-3.

Hình 3: Vị trí chính của hệ thống thoát nước vệ sinh
Hình 3: Vị trí chính của hệ thống thoát nước vệ sinh

Hệ thống cống thoát nước vệ sinh phải được thiết kế sao cho phải xem xét các yêu cầu trong tương lai trừ khi hạn chế kinh tế ngăn cản việc thực hiện các cân nhắc đó. Về vị trí đặt hệ thống cống vệ sinh liên quan đến nguồn cấp nước công cộng, hầu hết các quy chuẩn và tiêu chuẩn nhà nước đều quy định khoảng cách nhất định giữa đường ống thoát nước vệ sinh và đường ống dẫn nước theo cả chiều ngang và chiều dọc. Ví dụ, khoảng cách mặt đối mặt giữa nguồn nước và đường ống thoát nước phải tối thiểu là 3m và khoảng cách thẳng đứng phải nhỏ hơn 0,45m, và đường ống dẫn nước nên được đặt phía trên đường ống thoát nước. Nếu đường ống thoát nước gần nguồn cung cấp nước công cộng, thì cần phải tính đến các biện pháp liên quan đến đường ống thoát nước, chẳng hạn như, nên sử dụng loại ống cống áp lực và nên xem xét việc bọc bê tông của đường ống thoát nước.

Hình 4: Cung cấp hố ga cho hệ thống vệ sinh cống rãnh do thay đổi kích thước đường ống
Hình 4: Cung cấp hố ga cho hệ thống vệ sinh cống rãnh do thay đổi kích thước đường ống
Hình 5: Cung cấp hố ga để bảo trì, kiểm tra và các mục đích khẩn cấp
Hình 5: Cung cấp hố ga để bảo trì, kiểm tra và các mục đích khẩn cấp

Có các khuyến nghị liên quan đến khoảng thời gian của hố ga có thể được xem xét để xác định vị trí hố ga trong khi hệ thống vệ sinh cống được thiết lập. Khuyến nghị này dựa trên đường kính của ống cống. Ví dụ, khoảng cách 120m và 150m có thể được áp dụng cho đường kính ống cống lần lượt là 37,5cm và 75cm và khoảng cách lớn hơn có thể được sử dụng cho đường kính ống lớn hơn.

Xu hướng áp dụng khoảng cách lớn hơn này không thể được sử dụng chỉ dựa trên kích thước cống vì khả năng của các thiết bị làm sạch sẵn có cũng cần được xem xét và cần tham khảo ý kiến ​​của đội vệ sinh về vấn đề này.

Một cân nhắc khác về việc xác định vị trí đặt hố ga là việc ngăn chặn việc lắp đặt hố ga ở những vị trí thấp nếu không sẽ xảy ra quá nhiều dòng chảy do nồng độ nước trên đỉnh của hố ga. Biện pháp này có thể dẫn đến việc xây dựng một số lượng lớn các hố ga.

Nếu xây dựng hố ga ở những vị trí thấp thì nên chống thấm, chống nổi. Các hố ga không cần thiết trong tương lai nên được đặt ở bên phải đường thay vì đặt trên vỉa hè ngã tư đường phố để giảm bớt các vấn đề trong khi có thể tiến hành cải tạo mặt đường trong tương lai.

Vị trí của hố ga cuối ở phía trên của hệ thống vệ sinh cống rãnh phải nằm trong phạm vi đường phải đi để dễ dàng tiếp cận hố ga và cống rãnh vì lý do khẩn cấp và bảo trì. Tuy nhiên, những hố ga như vậy có thể được đặt ở vỉa hè ngã tư đường phố nếu các biện pháp cần thiết được thực hiện để dễ tiếp cận hố ga. Khi vị trí của hố ga được phép thấm nước bề mặt,

4.6/5 - (10 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *